NEKOS-RATKAISUILLA VARMISTAT SUJUVAT MATERIAALIVIRRAT

Sisälogistiikka on keskeinen osa teollista tuotantoa, ja huippuunsa optimoituna sillä voi olennaisesti tehostaa koko tuotantoketjun toimintaa.

Yksilöllisesti asiakkaan tarpeisiin suunniteltavat Nekos-ratkaisut ovat vuosikymmenien kehitystyön tulosta ja ne tuovat ylivoimaisia kilpailuetuja.

TAATTU LAATU

Laatujärjestelmämme on kehitetty yhdessä VTT:n ja Tampereen teknillisen yliopiston turvallisuusosaston asiantuntijoiden kanssa. Päämääränämme on jatkuva asiakastyytyväisyyden parantaminen.

Nekos järjestelmä
Laadun mittareita ovat
  • laitteiston toimitusvarmuus
  • aikataulun pitävyys
  • sitoutuminen luvattuihin asioihin
  • joustavuus

Nekos-ratkaisut perustuvat tunnettuihin ja hyväksi havaittuihin rakenteisiin ja komponentteihin. Kaikki Nekos-järjestelmät kokoonpannaan ja koeajetaan tehtaallamme. Koeajon lopuksi kuittaat itse asiakkaana tehdashyväksynnän ennen järjestelmän toimitusta. Tämä varmistaa korkean laatutason sekä nopean käyttöönoton tiloissasi.

Ennen luovutusta varmistamme käytettävyysmittauksella, että järjestelmä toimii luotettavasti ja täyttää sille asetetut käytettävyysvaatimukset.

VARMISTETTU TURVALLISUUS

Nekos-järjestelmät täyttävät kaikki konedirektiivin terveys- ja turvallisuusvaatimukset, ja niille annetaan aina vaatimustenmukaisuusvakuutus. Turvaamme siis selustasi auttamalla sinua toimimaan sisälogistiikan osalta aina työturvallisuuslain mukaisesti.

Jotta järjestelmä saadaan turvallisesti tehokkaaseen käyttöön, annamme ennen luovutusta käyttö- ja huoltohenkilökunnallesi riittävän turvallisuus-, käyttö- ja huoltokoulutuksen.

OPTIMOITU TYÖERGONOMIA

Ihminen on osa järjestelmää, ja otamme sen parhaalla mahdollisella tavalla huomioon jo layout-suunnitteluvaiheesta alkaen. Laitteiden sijoittelut ja rakenteet vaikuttavat niiden luoksepäästävyyteen ja ergonomiseen työskentelyyn.

HELPPO KÄYTTÖLIITTYMÄ

Kaikki Nekos-laitteiden käyttöliittymät noudattavat samaa, helppokäyttöistä ja loogista tyyliä. Siksi järjestelmä on nopea ottaa haltuun: kun opit yhden laitteen käytön, opit hetkessä muutkin.

Järjestelmän kokonaistila on tyypillisesti näkyvissä jokaisen laitteen käyttöliittymässä. Näin ongelmatilanteet voidaan paikantaa nopeasti mistä päin järjestelmää tahansa.

Järjestelmässä on hyvä itsediagnostiikka vikatilanteiden varalta, minkä ansiosta ongelmatilanteet on korjattavissa nopeasti. Ongelmakohdat ilmaistaan käyttäjälle selkeällä käyttöliittymällä, joka sisältää toimintaohjeet eri tilanteiden varalle. Järjestelmän tapahtumat ja virheilmoitukset tallentuvat kattavaan tapahtumalokiin myöhempää selvittelyä ja analysointia varten.

Pidempiaikaista seurantaa varten järjestelmässä on laskureita käsitellyille kappalemäärille. Lyhyen ajan laskurihistoria on tarkasteltavissa järjestelmän kosketusnäytöiltä. Tarvittaessa pidempiaikaiset tilastot voidaan kopioida muistitikulle Excel-analyysia varten.

Nykyaikainen Nekos-ohjausjärjestelmä on optimoitu etätukea varten. Kaikkiin ohjausjärjestelmän laitteisiin ja lokitiedostoihin päästään käsiksi etäyhteydellä. Lokitiedostojen ja analysointityökalujen avulla pystymme vika- ja ongelmatilanteissa auttamaan sinua nopeasti ilman kallista ja aikaavievää matkustamista paikan päälle.

KATTAVA DOKUMENTAATIO

Järjestelmän mukana saat kattavan dokumentaatiopaketin, joka tukee tehokkaasti järjestelmän käyttöä ja ylläpitoa.

PIENET ELINKAARIKUSTANNUKSET

Järjestelmät suunnitellaan palvelemaan sinua pitkään. Suunnitteluvaiheessa otetaan tarvittaessa huomioon myös laajennettavuus tai kapasiteetin nostotarve.

Iso osa järjestelmän elinkaarikustannuksista muodostuu energian kulutuksesta. Oikeilla rakenneratkaisuilla ja komponenttivalinnoilla siihen voidaan vaikuttaa ratkaisevasti.

Nekos-järjestelmät ovat myös kunnossapito- ja varaosakustannuksiltaan varsin kohtuullisia