Tehosta toimintaasi Nekos muovilaatikoiden käsittelyjärjestelmällä

Nekos muovilaatikoiden käsittelyjärjestelmät ovat täydellinen ratkaisu tuotantolaitoksen muovilaatikoiden käsittelyyn. Laatikoiden käsittelyn automatisointi vapauttaa resursseja muihin tehtäviin, selkeyttää ja tehostaa tuotantolaitoksen sisäistä materiaalivirtaa, tehostaa tilan käyttöä sekä lisää tuotannon tehokkuutta, luotettavuutta ja turvallisuutta.

Järjestelmä perustuu moduuliajatteluun: käytetyt laitteet ovat itsenäisiä kokonaisuuksia. Sen ansiosta järjestelmä on aina joustavasti muokattavissa muuttuviin tarpeisiin.


1. Vastaanotto

Muovilaatikot palautuvat tuotantolaitokselle tyypillisesti pinottuina. Laatikkopinot voivat olla kuormalavoilla, alusvaunuilla tai ne voivat seistä suoraan lattialla. Laatikkopinojen vastaanottokuljettimet suunnitellaan siten, että pinojen siirtäminen järjestelmään on mahdollisimman helppoa käytetyltä kuljetusalustalta. Syöttökuljettimet on varustettu pinojen korkeusvalvonnalla.

Lue lisää

2. Pinonta ja purku

Kuljetuksen ja varastoinnin tehostamiseksi laatikoita käsitellään pinoissa. Pinot puretaan yksittäisiksi laatikoiksi pesun ja täytön ajaksi. Laatikoiden pinonta ja purku suoritetaan pinoajilla ja purkajilla; oikea malli valitaan kohteen ja kapasiteetin mukaan. Sama laite voi myös sekä pinota sekä purkaa.

Lue lisää

3. Kuljetus

Jokaiseen tarpeeseen valitaan teknisesti paras ja kustannustehokkain kuljetinratkaisu. Kuljetintyypin valintaan vaikuttavat mm. tuotteen ulkomitat ja paino, tarvittava kuljetinnopeus, tarvittavat liikuttelusuunnat sekä ympäristön vaatimukset.

Lue lisää

4. Pesu

Laatikonpesukone esipesee, pesee, huuhtelee ja kuivaa laatikot. Parhaan pesu- ja kuivaustuloksen aikaansaamiseksi pesuvesi lämmitetään. Yleensä pesukoneessa on myös automaattinen pesuaineen annostelujärjestelmä.

Lue lisää

5. Varastointi

LT-varasto, Nekosin oma varastointijärjestelmä, optimoi lattiapinta-alan käytön sekä maksimoi varastointikapasiteetin ja suorituskyvyn. Pinot asetetaan peräkkäisiin riveihin suoraan varastotilan lattialle.

Lue lisää

6. Täyttöpiste

Nekosin laatikointi- ja pinontalinja on käyttäjäystävällinen ja joustava ratkaisu helpottamaan raskasta pakkaustyötä. Tyhjät muovilaatikot ja tuotteet kohtaavat laatikointipisteessä juuri oikealla tavalla. Käyttäjän tehtäväksi jää järjestellä tuotteet laatikkoon ja lähettää laatikko eteenpäin pinontaan.

Pinonnan jälkeen pinot saadaan helposti joko kuormalavalle, alusvaunulle tai lattialle.

Lue lisää