Kuljetus- ja varastointikapasiteetin tehostamiseksi laatikoita käsitellään pinoissa. Pinot puretaan yksittäisiksi laatikoiksi pesun ja täytön ajaksi.

Laatikoiden pinonta ja pinon purku tehdään automaattisesti pinoajilla ja purkajilla. Oikea pinoaja- ja purkajamalli valitaan kohteen ja kapasiteetin mukaan. Sama laite voi toimia sekä pinoajana että purkajana.

Nekos-pinoajat ja -purkajat voidaan jakaa kahteen päämalliin: alapuolisiin ja yläpuolisiin. Yläpuolinen malli valitaan tyypillisesti silloin kun on tarvetta siirtää laatikoita rakennuksen eri kerroksiin tai eri tasossa oleville kuljettimille.

Pinoajat ja purkajat voivat tapauksesta riippuen käsitellä yhdestä kolmeen pinoa kerrallaan.

Kapasiteetit ovat mallista riippuen noin 500 –3 000 laatikkoa tunnissa.