Muovilaatikot palautuvat tuotantolaitokselle tyypillisesti pinottuina. Laatikkopinot voivat olla kuormalavoilla, alusvaunuilla tai ne voivat seistä suoraan lattialla. Laatikkopinojen vastaanottokuljettimet suunnitellaan siten, että pinojen siirtäminen järjestelmään on mahdollisimman helppoa käytetyltä kuljetusalustalta.

Vastaanotto

Syöttökuljettimet on varustettu pinojen korkeusvalvonnalla.

Syöttökuljettimien määrä ja niiden puskurointikapasiteetti mitoitetaan siten, että palautuvat pinot saadaan syötettyä järjestelmään sujuvasti eri kuormitustilanteissa.

Kääntöpöytä

Pinon kulkusuunta voidaan tarkistaa laatikkotyypin mukaan ja tarvittaessa kääntää suunta kääntöpöydän avulla ennen pinon syöttämistä järjestelmään.

Pinojen syöttöjärjestelmä voidaan myös automatisoida pinolavanpurkajan avulla. Lavalla olevat pinot siirretään automaattisesti lavalta sisäänsyöttökuljettimille ja tyhjät lavat pinotaan lavakasettiin.