Kuljettimet ovat merkittävässä roolissa automaattisia järjestelmiä rakennettaessa. Oikeanlaisilla kuljettimilla saadaan siirrettyä käsiteltävät tuotteet luotettavasti käsittelypisteestä toiseen.

Kuljetintyypin valintaan vaikuttavat mm. tuotteen ulkomitat ja paino, tarvittava kuljetinnopeus, tarvittavat liikuttelusuunnat ja ympäristön vaatimukset. Akkumulointi eli puskurointi käsittelypisteiden välillä tuo joustavuutta automaattisiin järjestelmiin.

Jokaiseen tarpeeseen valitsemme teknisesti toimivimman ja kustannustehokkaimman kuljetinratkaisun.

Pinokuljettimet

Laatikkopinoja siirretään tyypillisesti rulla-, hihna- tai moduulihihnakuljettimilla.

Rullakuljettimet voivat olla tarvittaessa puskuroivia.

Pinovirtaa ohjataan kuljettimelta toiselle nousevilla/laskevilla kaiteilla ja kääntöpöydillä. Erilaisilla
risteysratkaisuilla voidaan muuttaa pinon kulkusuuntaa ja orientaatiota.

Kuljettimet yksittäisille laatikoille

Kuljettimet yksittäisille laatikoille

Yksittäisiä laatikoita siirretään tapauksesta riippuen joko lamelliketju-, rulla-, hihna- tai moduulihihnakuljettimilla. Kuljettimet pyritään sijoittamaan ylös, jolloin ne eivät vie tuotantotilan lattiapinta-alaa ja estä kulkua.

Kuljettimet yksittäisille laatikoille

Laatikot voidaan laskea alas työpisteisiin pystysuoralla kierreluisulla. Laatikkovirtaa ohjataan kuljettimelta toiselle erilaisilla kaiteilla ja jakajilla. Laatikkovirtaa jaksotetaan pysäyttimillä ja annostelijoilla.

Kuljettimet on yleensä varustettu taajuusmuuttajakäytöillä hallittujen kiihdytysten ja hidastusten aikaansaamiseksi.

Tarvittaessa voidaan käyttää myös ns. nollapaineakkumuloivia kuljettimia, jolloin jonossa olevia
laatikoita siirretään hallitusti yksittäin ilman, että laatikot koskettavat toisiaan.

Kuljetin