Muovilaatikoiden käsittelyjärjestelmä
     

 

   Likaiset                                                                               Puhtaiden

KUVA1

 

Järjestelmän alussa palautuneet laatikot kootaan pinoina keräilykuljettimille. Niiltä laatikot ohjataan joko pinoina likaisten laatikoiden LT-varastoon tai pinonpurkajan kautta yksittäisinä laatikoina pesukiertoon. Pesuprosessin alussa laatikot käännetään ylösalaisin irtoroskien poistamiseksi, minkä jälkeen ne läpikäyvät esipesun ja pesun puhdistusaineella. Lopuksi laatikot huuhdellaan pesuainejäämien varalta ja kuivataan.

 

Puhtaat laatikot voidaan joko ohjata suoraan tuotannon käyttöön tai varastoida pinottuina puhtaiden laatikoiden LT-varastoon. Järjestelmä syöttää automaattisesti laatikkoja varastosta täyttöpisteisiin tuotannon tarpeen mukaan. Täytetyt laatikot pinotaan ja ohjataan edelleen lähettämöön.

 

Nekos- järjestelmään sisältyy esim

 • Paluukuormien purku ja likaisten laatikoiden varastointi  Näyttökuva 2013-04-08 kohteessa 13.20.14

 • Pinonpurku 

 • Laatikoiden pesu ja varastointi

 • Laatikoiden syöttö pakkaamoon ja lähettämöön

 • Manuaaliset pakkauspisteet

 • Täysien laatikoiden pinonta ja laskenta 

 

Järjestelmä lukuina

 • Pinoajat ja pinonpurkajat - kapasiteetti 2000 laatikkoa / h

 • Laatikoiden pesu ja kuivaus - kapasiteetti 2000 laatikkoa / h 

 • Likaisten laatikoiden varasto - kapasiteetti 15 000 laatikkoa

 • Puhtaiden laatikoiden varasto - kapasiteetti 15 000 laatikkoa

 • 3 palaavien laatikoiden lastauspistettä

 • 5 laatikoiden täyttöpistettä 

 

Nekos Oy, Kuoppamäentie 11, FIN-33800 Tampere, Finland Tel. +358 424 10091

kirjautuminen